Przestępstwo – obraza uczuć religijnych

Polskie prawo karne oprócz przestępstw typowo wymierzonych w czyjąś sferę fizyczną penalizuje także czyny wymierzone w sferę psychiczną. Jest to oczywiście ważny element człowieczeństwa  i nie można wyobrazić sobie dobrze funkcjonującego systemu prawa, który by ją pomijał. Wyrazem takiej ochrony jest także przestępstwo obrazy uczuć religijnych. Zazwyczaj pojawia się w kontekście znanych osób, które jej się dopuszczają tworząc przy tym kolejny wielki skandal. Prawda jest jednak taka, że obrazę uczuć religijnych można spotkać na codzień. Sama racja bytu przestępstwa bierze się już z samej Konstytucji- aktu prawnego stojącego najwyżej w hierarchii aktów prawa. Konstytucja bowiem ustanawia wolność wyznawania religii. W myśl ustawodawcy, obraza uczuć religijnych jest niczym innym jak zamachem na tę wolność.

Kwestie szczegółowe

Przestępstwo obrazy uczuć religijnych jest uregulowane w art. 196 Kodeksu Karnego. Jest to przepis szczegółowo komentowany w wielu pracach, głównie dlatego że wzbudza pewne kontrowersje. Przestępstwo polega na obrażaniu cudzych uczuć religijnych poprzez znieważanie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego odprawiania obrzędów religijnych. Czytając dokładnie przepis można odnieść bardzo szybko wrażenie, że nietrafione są argumenty osób twierdzących jakoby każda jedna wypowiedź mogła być przestępstwem obrazy religijnej. Z samej natury przepisu tego wynika, że sprawca musi chcieć to zrobić. Przestępstwo nie ma także wyróżnionej formy nieumyślnej, co dodatkowo przemawia za taką argumentacją. Nie każda wypowiedź o religii będzie także obrazą uczuć z nią związanych. Chodzi o obrazę przedmiotu czci religijnej. Orzecznictwo sądów wskazuje jednak, że przepis może być stosowany rozszerzająco (chociażby poprzez uznanie za przedmiot czci religijnej osoby ewangelistów, którzy de facto w świetle nauki Kościoła Katolickiego nim nie są).

Za przestępstwo to grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności oraz kara pozbawienia wolności do lat 2.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

4 × 2 =