Dobrowolne poddanie się karze

Proces karny jest skomplikowaną procedurą mającą na celu wymierzenie sprawiedliwości osobie oskarżonej oraz uwzględnienie interesów pokrzywdzonego. W toku procesu dochodzi do różnych działań, które mają na celu dojście do stanu pewności co do popełnionego czynu przez oskarżonego. Proces składa się z postępowania przygotowawczego oraz postępowania głównego (które ma miejsce na sali sądowej). W procesie przygotowawczej władzę nad procesem ma prokurator. Sąd pełnie swoich uprawnień nabywa w momencie przejścia sprawy do postępowania sądowego. Możliwe jest jednak skrócenie toku procesu na różnych jego etapach. Jednym ze środków prowadzących do skrócenia może być dobrowolne poddanie się karze.

Charakterystyka dobrowolnego poddania się karze

Dobrowolne poddanie się karze może mieć miejsce tylko na etapie postępowania sądowego. Ściśle mówiąc ostatnim momentem, w którym może zostać o nie złożony wniosek jest zakończenie przesłuchiwania oskarżonego lub oskarżonych, jeżeli jest ich więcej. Należy tutaj dodać, że o ile jest to możliwe (tj. kiedy oskarżony się stawił), robi się to w pierwszej kolejności. Wniosek może zostać wniesiony przez samego oskarżonego. Sąd uwzględni ten wniosek, jeżeli okoliczności sprawy są oczywiste. Jest to podyktowane tym, by oskarżony nie starał się poddać karze, kiedy wcale nie wiadomo czy zostanie skazany. Oskarżony w swoim wniosku proponuje wymiar kary. Istnieje tutaj jednak pewnego rodzaju ograniczenie. Nie może złożyć go, jeżeli jest sądzony o zbrodnie.

Specyfika dobrowolnego poddania się karze polega na zaproponowaniu przez oskarżonego kary, którą ma odbyć. Nie jest to jednak wiążące, ponieważ sąd może modyfikować wymiar kary w tym wypadku. Wniosek na pewno nie będzie skuteczny, jeżeli sprzeciwi mu się pokrzywdzony lub prokurator. Wnioski takie wykorzystywane są raczej często, lecz zdecydowanie dobrze jest wcześniej porozumieć się ze swoim obrońcą. Istnieją inne instrumenty, które mogą okazać się pomocne, zwłaszcza w sprawach o przestępstwa lekkie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

dwa × 2 =