Czy za niepłacenie alimentów grozi więzienie?

Polskie prawo karne często katalog kar dobiera niezbyt w odpowiedni sposób do rangi czynu. Jedynie przypominając należy zaznaczyć, że celem prawa karnego jest nie tylko odstraszenie potencjalnego sprawcy od popełniania czynu; nauka dla społeczeństwa o tym co jest dobre a co złe; oddanie sprawiedliwości pokrzywdzonej osobie ale także przecież resocjalizacja. Często zbyt surowa kara może przeszkodzić w tym ostatnim celu. Same kary w Polsce zostały podzielone na kilka grup, o których wspomina art. 32 Kodeksu Karnego. Pierwszą i najlżejszą wymienioną karą jest grzywna. Następnie mamy do czynienia z ograniczeniem wolności, pozbawieniem wolności, 25 lat pozbawienia wolności oraz dożywotnim pozbawieniem wolności. Samo pozbawienie wolności zostało podzielone na trzy kategorii z uwagi na fakt, że w swojej klasycznej wersji może ono trwać od miesiąca do 15 lat.

Przestępstwo niealimentacji

Jednym z przestępstw, które posiadają nieodpowiednie zawarowanie karą jest czyn zabroniony określony w art. 209 Kodeksu Karnego. Nauka prawa nazywa ten czyn zabroniony przestępstwem niealimentacji. Znamiona czynu zabronionego, które należy wypełnić, by była mowa o przestępstwie niealimentacji to uporczywe uchylanie się od spełniania ciążącego na danej osobie obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek taki winien wynikać z ustawy lub orzeczenia sądowego, a jego niespełnianie powinno narażać osobę na życie w niedostatku. Jak widać już na pierwszy rzut oka jednorazowe nie zapłacenie alimentów nie stanowi przestępstwa. Powinno być ono wielokrotne, tak by można było je uznać za uporczywe. Obowiązek alimentacyjny może zostać nałożony zarówno z mocy orzeczenia sądowego jak i według obowiązków wynikających z prawa rodzinnego. Jeżeli chodzi o te, które powstały na mocy umowy (np. umowy dożywocia)- powinny być one stwierdzone wyrokiem sądowym

Za przestępstwo to grozi kara grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do lat dwóch. Pozbawienie wolności wydaje się jednak nie sprzyjać wykonaniu swoich zobowiązań, więc jest pomysłem nietrafionym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

dwadzieścia − 17 =