Czy można (i jak?) odzyskać prawa rodzicielskie?

Prawa rodzicielskie są odbierane z różnych powodów. Czasem na wniosek jednego z rodziców odbiera się je drugiemu rodzicowi. Innym razem wnioskuje o to zewnętrzna instytucja.

Najczęstsze powody odbierania praw rodzicielski to:

  • rażące zaniedbania względem dziecka oraz zachodzące w domu patologie

  • tzw. trwała przeszkoda – np. choroba psychiczna rodzica, jego zaginięcie, długotrwały wyjazd za granicę wraz z brakiem zainteresowania dzieckiem

  • nadużywanie władzy rodzicielskiej, zwłaszcza w złych społecznie celach (np. namawianie do stosowania używek, nadmierne karanie, czy zmuszanie do pracy ponad siły)

Czy można (i jak) odzyskać prawa rodzicielskie?
Tylko w przypadku jakiejś trwałej przyczyny odebrania praw rodzicielskich jest to niemożliwe.

W innych przypadkach, rodzic musi zmienić to, co wpłynęło na decyzję odebrania mu opieki nad dziećmi, czyli zlikwidować powód zaistniałej sytuacji. Jeśli był to nałóg, należy odbyć skuteczne leczenie odwykowe i być pod ciągłą kontrolą specjalistów. W przypadku skrajnego ubóstwa, rodzic powinien znaleźć pracę i zadbać o godne warunki w miejscu zamieszkania lub ewentualnie zawnioskować o pomoc społeczną na początek nowej drogi życia.

Osoba skazana na więzienie po prostu powinna odbyć karę, wyjść na wolność, znaleźć pracę i zadbać o pewne miejsce zamieszkania w godnych warunkach.

Jeśli nastąpią okoliczności pozwalające sądowi przypuszczać, że rodzic zaczął czynić wszystko, co najlepsze na korzyść dziecka, osoba zainteresowana odzyskaniem praw rodzicielskich powinna złożyć w tej sprawę wniosek, najlepiej z załącznikami potwierdzającymi jego oświadczenie o poprawie sytuacji.

Z wyjątkiem zaistnienia trwałych przeszkód, każdy rodzic ma szansę na odzyskanie praw rodzicielskich. Musi po prostu najpierw udowodnić swoją dobrą wolę, silną motywację i konsekwencję w działaniach.

Oczywiście w przypadku, kiedy odebranie praw rodzicielskich nastąpi na skutek pomówienia (zazwyczaj drugiego rodzica lub kogoś z rodziny), reakcja takiego rodzica powinna być jak najszybsza i oczywiście polegać na udowodnieniu, że padł ofiarą oszczerstwa, na podstawie którego sąd wydał krzywdzący dla niego wyrok.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

20 − 2 =